لوله بازکنی و تخلیه چاه اندرزگو

لایروبی چاه

لوله بازکنی و تخلیه چاه اندرزگو

حفر چاه

تعمیر فلاش تانک

taamir-e-felash-tank