لوله بازکنی و تخلیه چاه

لایروبی چاه

لوله بازکنی و تخلیه چاه

حفر چاه

تعمیر فلاش تانک

taamir-e-felash-tank