لوله بازکنی تجریش

انجام خدمات لوله بازكني ، تخليه چاه ، سرويس توالت فرنگي ، حفاري چاه ، تعمير تاسيسات و ساير خدمات مرتبط در محدوده ميدان تجريش با بهترين تخهيزات و نيروي كار مجرب ٢٢٤٤٠٣٢٧ مختارپور