لوله بازکنی زعفرانیه – تخلیه چاه زعفرانیه ۲۲۴۴۰۳۲۷ فوری و شبانه رزوی

ارائه خدمات لوله بازکنی , تخلیه چاه , حفر چاه , تعمیر تاسیسات و سایر خدمات ساختمانی در محدوده منطقه زعفرانیه تهران بصورت شبانه روزی با نرخ اتحادیه ۰۹۱۲۶۴۷۱۱۴۶ مختارپور