لوله بازکنی شهید مدنی

ارائه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه و سایر خدمات مربوط به چاه و فاضلاب در محدوده خیابان شهید مدنی ( نظام آباد ) و تمام مناطق تهران

لوله بازکنی
تخلیه چاه
حفر چاه
تاسیسات