لوله بازکنی صادقیه – تخلیه چاه صادقیه شبانه روزی 44895592