لوله بازکنی پاسداران شبانه روزی – تخلیه چاه پاسداران با نرخ اتحادیه ۲۲۴۴۰۳۲۷

ارائه خدمات لوله بازکنی , تخلیه چاه , حفر چاه , تعمیر تاسیسات و … در محدوده خیابان پاسداران بصورت شبانه روزی ۰۹۱۲۶۴۷۱۱۴۶ مختارپور