تخلیه چاه تهرانپارس

لوله بازکنی پامنار

تخلیه چاه تهرانپارس

لوله بازکنی و تخلیه چاه شهر ری