ارائه خدمات تخلیه چاه , چاه بازکنی و لوله بازکنی بصورت شبانه روزی در تمام مناطق تهران بزرگ و حومه تهران فوری

لایروبی چاه

لایروبی چاه

لایروبی چاه

حفر چاه

لوله بازکنی مطهری

رفع گرفتگی چاه آشپزخانه

تخلیه چاه جاده کرج

تخلیه چاه غرب تهران