لوله بازکنی و تخلیه چاه

لایروبی چاه

لوله بازکنی و تخلیه چاه

حفر چاه

تعمیر فلاش تانک

taamir-e-felash-tank

رفع گرفتگی توالت فرنگی

رفع گرفتگی چاه آشپزخانه