لوله بازکنی دربند – تخلیه چاه دربند 22440327

شرکت نوین تهران گستر پارس آماده خدمات رسانی در زمینه لوله بازکنی , تخلیه چاه , حفر چاه و تعمیر تاسیسات در محدوده دربند و شمال تهران میباشد